Ja, er zijn meestal bepaalde regels of beperkingen voor het gebruik van het gebouw of het kantoor. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er beperkingen zijn op het maken van lawaai of het houden van grote bijeenkomsten, of dat er bepaalde brandveiligheidsmaatregelen moeten worden nageleefd. Het is belangrijk om deze regels te lezen en te begrijpen voordat je een kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw huurt. Je vindt deze terug in de huurovereenkomst of in de huurdersmap die je van ons ontvangt.